Bưu điện Cẩm Sơn

  • Mã bưu điện: 932430
  • Bưu cục: Bưu điện Cẩm Sơn
  • Địa chỉ: Ấp Thanh Sơn, Xã Cẩm Sơn, Huyện Mỏ Cày Nam
  • Điện thoại: 02753893093