Bưu điện Bưu điện Khu công nghiệp

  • Mã bưu điện: 163265
  • Bưu cục: Bưu điện Bưu cục Khu công nghiệp
  • Địa chỉ: Thôn Tháp, Xã Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào
  • Điện thoại: 02213943024