Bưu điện Bù Nho

  • Mã bưu điện: 834560
  • Bưu cục: Bưu điện Bù Nho
  • Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp 2, Xã Bù Nho, Huyện Phú Riềng
  • Điện thoại: 02713776039