Bưu điện Bù Đăng GD

  • Mã bưu điện: 831700
  • Bưu cục: Bưu điện Bù Đăng GD
  • Địa chỉ: Sô´130, Ấp Hòa Đồng, Thị Trấn Đức Phong, Huyện Bù Đăng
  • Điện thoại: 02713974774