Bưu điện Bồng Sơn

  • Mã bưu điện: 593522
  • Bưu cục: Bưu điện Bồng Sơn
  • Địa chỉ: Sô´36, Đường Quang Trung, Thị Trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn
  • Điện thoại: 02563561307