Bưu điện Bình Thạnh

  • Mã bưu điện: 717066
  • Bưu cục: Bưu điện Bình Thạnh
  • Địa chỉ: Sô´3, Đường Phan Đăng Lưu, Phường Số 3, Quận Bình Thạnh
  • Điện thoại: 02838410646