Bưu điện Bình Minh

  • Mã bưu điện: 825063
  • Bưu cục: Bưu điện Bình Minh
  • Địa chỉ: Khu phố Bình Minh 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An
  • Điện thoại: 02743736420