Bưu điện Bình Định

  • Mã bưu điện: 591000
  • Bưu cục: Bưu điện Bình Định
  • Địa chỉ: Sô´127, Đường Hai Bà Trưng, Phường Trần Phú, Thành Phố Quy Nhơn
  • Điện thoại: 02563821516