Bưu điện Bình Đại

  • Mã bưu điện: 933700
  • Bưu cục: Bưu điện Bình Đại
  • Địa chỉ: Ấp Khu Phố 1, Thị Trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại
  • Điện thoại: 02753851932