Bưu điện Bình Chánh

  • Mã bưu điện: 738000
  • Bưu cục: Bưu điện Bình Chánh
  • Địa chỉ: Sô´E9/37, Đường Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh
  • Điện thoại: 02838756882