Bưu điện Bến Đá

  • Mã bưu điện: 793420
  • Bưu cục: Bưu điện Bến Đá
  • Địa chỉ: Sô´480, Đường Trần Phú, Phường 5, Thành phố Vũng Tàu
  • Điện thoại: 02543.551700