Bưu điện Bắc Tân Uyên

  • Mã bưu điện: 826100
  • Bưu cục: Bưu điện Bắc Tân Uyên
  • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Thành, Huyện Bắc Tân Uyên
  • Điện thoại: 02743683386