Mã bưu điện Tân Uyên – Zip / Postal Code

Mời bạn tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của mạng lưới bưu cục trên địa bàn Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương: Bưu điện Tân Uyên, Bưu điện HCC Tân Uyên, Bưu điện TMĐT Tân Uyên, Bưu điện Nam Tân Uyên, Bưu điện Hội Nghĩa, Bưu điện Khánh Bình, Bưu điện KHL Tân Uyên, Bưu điện Tân Vĩnh Hiệp, Bưu điện Tân Phước Khánh, Bưu điện Tân Ba, Bưu điện văn hóa xã Khánh Bình, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Tân, Bưu điện văn hóa xã Phú Chánh, Bưu điện văn hóa xã Bạch Đằng, Bưu điện văn hóa xã Thạnh Phước, Bưu điện văn hóa xã Thạnh Hội, Đại lý bưu điện UYÊN HƯNG, Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 9, Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 6, Đại lý bưu điện Khánh Bình 14, Đại lý bưu điện Khánh Bình 3, Đại lý bưu điện Khánh Lộc 3, Đại lý bưu điện KHÁNH VÂN, Đại lý bưu điện KHÁNH TÂN, Đại lý bưu điện Vĩnh Tân, Đại lý bưu điện Phú Chánh 1, Đại lý bưu điện Khánh Lộc, Đại lý bưu điện Long Hội, Đại lý bưu điện Khánh Lợi, Đại lý bưu điện Tân Mỹ 9, Đại lý bưu điện KDC Phúc Đạt, Đại lý bưu điện Tân Hiệp, Đại lý bưu điện Tân Hiệp 2, Đại lý bưu điện Tân Hiệp 3, Đại lý bưu điện Tân Hội, Hòm thư Công cộng Xã Tân Hiệp, Bưu cục văn phòng BĐTX Tân Uyên

Bưu điện Tân Uyên

 • Mã bưu điện: 822300
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Uyên
 • Địa chỉ: Khu phố 5, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên
 • Điện thoại: 02743656415

Bưu điện HCC Tân Uyên

 • Mã bưu điện: 822325
 • Bưu cục: Bưu điện HCC Tân Uyên
 • Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên
 • Điện thoại: 02743656900

Bưu điện TMĐT Tân Uyên

 • Mã bưu điện: 822327
 • Bưu cục: Bưu điện TMĐT Tân Uyên
 • Địa chỉ: Khu phố 2, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên
 • Điện thoại:

Bưu điện Nam Tân Uyên

 • Mã bưu điện: 822328
 • Bưu cục: Bưu điện Nam Tân Uyên
 • Địa chỉ: Khu phố 7, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên
 • Điện thoại: 02743685779

Bưu điện Hội Nghĩa

 • Mã bưu điện: 822410
 • Bưu cục: Bưu điện Hội Nghĩa
 • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên
 • Điện thoại: 02743648099

Bưu điện Khánh Bình

 • Mã bưu điện: 822460
 • Bưu cục: Bưu điện Khánh Bình
 • Địa chỉ: Ấp 3b, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên
 • Điện thoại: 02743652440

Bưu điện KHL Tân Uyên

 • Mã bưu điện: 822710
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Tân Uyên
 • Địa chỉ: Ấp 4, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên
 • Điện thoại: 02743639649

Bưu điện Tân Vĩnh Hiệp

 • Mã bưu điện: 822520
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Vĩnh Hiệp
 • Địa chỉ: Ấp KP Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên
 • Điện thoại: 02743631399

Bưu điện Tân Phước Khánh

 • Mã bưu điện: 822540
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Phước Khánh
 • Địa chỉ: Khu phố Khánh Hòa, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên
 • Điện thoại: 02743659611

Bưu điện Tân Ba

 • Mã bưu điện: 822610
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Ba
 • Địa chỉ: Khu phố Ba Đình, Thị Trấn Thái Hoà, Thị xã Tân Uyên
 • Điện thoại: 02743658700

Bưu điện văn hóa xã Khánh Bình

 • Mã bưu điện: 822440
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Bình
 • Địa chỉ: Ấp 3b, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên
 • Điện thoại: 02743610330

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Tân

 • Mã bưu điện: 822470
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Tân
 • Địa chỉ: Ấp 4, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên
 • Điện thoại: 02743839051

Bưu điện văn hóa xã Phú Chánh

 • Mã bưu điện: 822510
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Chánh
 • Địa chỉ: Ấp Phú Bưng, Xã Phú Chánh, Thị xã Tân Uyên
 • Điện thoại: 02743642968

Bưu điện văn hóa xã Bạch Đằng

 • Mã bưu điện: 822580
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bạch Đằng
 • Địa chỉ: Ấp Tân Trạch, Xã Bạch Đằng, Thị xã Tân Uyên
 • Điện thoại: 02743656811

Bưu điện văn hóa xã Thạnh Phước

 • Mã bưu điện: 822590
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạnh Phước
 • Địa chỉ: Ấp Tân Lương, Xã Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên
 • Điện thoại: 02743625189

Bưu điện văn hóa xã Thạnh Hội

 • Mã bưu điện: 822680
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạnh Hội
 • Địa chỉ: Ấp Nhựt Thạnh, Xã Thạnh Hội, Thị xã Tân Uyên
 • Điện thoại: 02743658090

Đại lý bưu điện UYÊN HƯNG

 • Mã bưu điện: 822329
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện UYÊN HƯNG
 • Địa chỉ: Khu phố 8, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên
 • Điện thoại:

Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 9

 • Mã bưu điện: 822423
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 9
 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên
 • Điện thoại: 02743648495

Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 6

 • Mã bưu điện: 822425
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 6
 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên
 • Điện thoại:

Đại lý bưu điện Khánh Bình 14

 • Mã bưu điện: 822456
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Khánh Bình 14
 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên
 • Điện thoại: 02743652559

Đại lý bưu điện Khánh Bình 3

 • Mã bưu điện: 825302
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Khánh Bình 3
 • Địa chỉ: Sô´Kim Thanh, Ấp KP Long Bình, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên
 • Điện thoại: 0988123639

Đại lý bưu điện Khánh Lộc 3

 • Mã bưu điện: 825305
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Khánh Lộc 3
 • Địa chỉ: Ấp Khánh Lộc, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên
 • Điện thoại:

Đại lý bưu điện KHÁNH VÂN

 • Mã bưu điện: 825306
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện KHÁNH VÂN
 • Địa chỉ: Ấp Khánh Vân, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên
 • Điện thoại:

Đại lý bưu điện KHÁNH TÂN

 • Mã bưu điện: 825304
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện KHÁNH TÂN
 • Địa chỉ: Ấp Khánh Tân, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên
 • Điện thoại:

Đại lý bưu điện Vĩnh Tân

 • Mã bưu điện: 822479
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Vĩnh Tân
 • Địa chỉ: Ấp 4, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên
 • Điện thoại:

Đại lý bưu điện Phú Chánh 1

 • Mã bưu điện: 822511
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Phú Chánh 1
 • Địa chỉ: Ấp Phú Trung, Xã Phú Chánh, Thị xã Tân Uyên
 • Điện thoại:

Đại lý bưu điện Khánh Lộc

 • Mã bưu điện: 822573
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Khánh Lộc
 • Địa chỉ: Khu phố Khánh Lộc, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên
 • Điện thoại:

Đại lý bưu điện Long Hội

 • Mã bưu điện: 822574
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Long Hội
 • Địa chỉ: Khu phố Khánh Long, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên
 • Điện thoại:

Đại lý bưu điện Khánh Lợi

 • Mã bưu điện: 822575
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Khánh Lợi
 • Địa chỉ: Khu phố Khánh Lợi, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên
 • Điện thoại:

Đại lý bưu điện Tân Mỹ 9

 • Mã bưu điện: 822635
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Tân Mỹ 9
 • Địa chỉ: Khu phố Tân Mỹ, Thị Trấn Thái Hoà, Thị xã Tân Uyên
 • Điện thoại:

Đại lý bưu điện KDC Phúc Đạt

 • Mã bưu điện: 822655
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện KDC Phúc Đạt
 • Địa chỉ: Ấp Ông Đông, Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên
 • Điện thoại:

Đại lý bưu điện Tân Hiệp

 • Mã bưu điện: 822651
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Tân Hiệp
 • Địa chỉ: Ấp Ông Đông, Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên
 • Điện thoại: 0987988239

Đại lý bưu điện Tân Hiệp 2

 • Mã bưu điện: 822652
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Tân Hiệp 2
 • Địa chỉ: Ấp Bà Tri, Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên
 • Điện thoại:

Đại lý bưu điện Tân Hiệp 3

 • Mã bưu điện: 822653
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Tân Hiệp 3
 • Địa chỉ: Ấp Bà Tri, Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên
 • Điện thoại:

Đại lý bưu điện Tân Hội

 • Mã bưu điện: 822654
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Tân Hội
 • Địa chỉ: Ấp Tân Hội, Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Xã Tân Hiệp

 • Mã bưu điện: 822656
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Tân Hiệp
 • Địa chỉ: Ấp Bà Tri, Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng BĐTX Tân Uyên

 • Mã bưu điện: 822480
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐTX Tân Uyên
 • Địa chỉ: Khu phố 5, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên
 • Điện thoại: 3656900

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)...

Các dịch vụ chính tại VNPost

Dưới đây là một số dịch vụ chính mà VNPost cung cấp đến khách hàng, bao gồm cả trong nước và quốc tế.

Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS

Đây là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, bưu phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong phạm vi toàn quốc, theo thời gian được công bố trước. Dịch vụ này phù hợp với những khách hàng cần thời gian chuyển hàng nhanh và trọng lượng bưu phẩm nhẹ.
 • Là dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong nước và quốc tế theo chỉ tiêu thời gian được quy định trước.
 • Phạm vi áp dụng dịch vụ 63 tỉnh thành.

Dịch vụ bưu phẩm đảm bảo

 • Là dịch vụ giao hàng theo yêu cầu hoặc theo hợp đồng đã ký kết, không bị áp lực quá nhiều về yếu tố thời gian..
 • Dịch vụ này cũng được áp dụng trên toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không là ngoại lệ.

Dịch vụ bưu kiện

 • Dịch vụ chuyển hàng hóa đến địa chỉ người nhận.
 • Khối lượng tối đa: 30kg/bưu gửi.
 • Phạm vi toàn quốc và 232 vùng lãnh thổ và quốc gia trên thế giới.

Dịch vụ thu hộ – chi hộ

Khách hàng có thể nộp các loại tiền phí bảo hiểm, thanh toán hóa đơn điện nước, internet, cước điện thoại, tiền mua hàng trực tuyến, tiền nộp phạt do vi phạm luật giao thông,… Trong dịch vụ chi hộ, Vnpost thay mặt các doanh nghiệp, tổ chức, xã hội chi trả các khoản tiền (bao gồm tiền lương nhân viên, tiền cho đối tác, khách hàng).

Hotline chăm sóc khách hàng

Đường dây nóng hỗ trợ: 1900 54 54 81

Thời gian làm việc

Sáng: 7h30’ đến 12h00’ - Chiều: Từ 13h00’ đến 19h00’

Tra cứu vận đơn Bưu điện - VNPOST

Thật đơn giản, bạn chỉ cần nhập mã vận đơn và nhấp tìm kiếm sẽ có ngay kết quả bên dưới

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN