Viettel Post Trà Vinh

HUB Viettel Post Duyên Hải – Trà Vinh

Bưu cục: HUB Duyên Hải – Trà Vinh Địa chỉ: 125 ĐƯỜNG 3/2 ,KHÓM 1 PHƯỜNG 1 THỊ XÃ DUYÊN HẢI TỈNH TRÀ VINH, TT DUYÊN HẢI Phụ trách: …

CHTT Viettel Châu Thành TVH

Bưu cục: CHTT Châu Thành TVH Địa chỉ: Số 219, khóm 2, TT Châu Thành, Huyện Châu Thành, Trà Vinh Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel Duyên Hải TVH

Bưu cục: CHTT Duyên Hải TVH Địa chỉ: Đường 2/9, Khóm 2, Phường 1, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh Điện thoại: 19008095

HUB Viettel Post Trà Vinh – Trà Vinh

Bưu cục: HUB Trà Vinh – Trà Vinh Địa chỉ: 156 NGUYỄN ĐÁNG KHÓM 6 PHƯỜNG 7 THÀNH PHỐ TRÀ VINH, PHƯỜNG 7 Phụ trách: Nguyễn Minh Thành Điện …

CHTT Viettel Trà Cú TVH

Bưu cục: CHTT Trà Cú TVH Địa chỉ: Số 236, Khóm 3, TT Trà Cú, Trà Vinh Điện thoại: 19008095