Viettel Post Thái Bình

Bưu cục Viettel Post Gia Lễ

Bưu cục: Bưu cục Gia Lễ Địa chỉ: Ngã tư gia lê đông mỹ đông hưng thái bình Phụ trách: Vũ Minh Tuấn Điện thoại: 0971897689

HUB Viettel Post Thái Thụy – Thái Bình

Bưu cục: HUB Thái Thụy – Thái Bình Địa chỉ: KHU ĐÔ THỊ MỚI DIÊM ĐIỀN, THỊ TRẤN DIÊM ĐIỀN Phụ trách: Phạm Ngọc Đại Điện thoại: 0976558529

CHTT Viettel Thái Thụy TBH

Bưu cục: CHTT Thái Thụy TBH Địa chỉ: Khu 3, đường Đôi, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel Thái Hưngi TBH

Bưu cục: CHTT Thái Hưngi TBH Địa chỉ: Thôn Văn Hàn Tây, xã Thái Hưng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel Kiến Xương TBH

Bưu cục: CHTT Kiến Xương TBH Địa chỉ: Số nhà 11 Khu Cộng Hòa TT Thanh Nê Kiến Xương Thái Bình Điện thoại: 19008095

HUB Viettel Post Hưng Hà – Thái Bình

Bưu cục: HUB Hưng Hà – Thái Bình Địa chỉ: KHU THỊ ĐỘC THỊ TRẤN HƯNG HÀ, THỊ TRẤN HƯNG HÀ Phụ trách: Nguyễn Văn Phúc Điện thoại: 0978015333

CHTT Viettel Hưng Hà TBH

Bưu cục: CHTT Hưng Hà TBH Địa chỉ: Khu Nhân Cầu 1, Thị trấn Hưng Hà, tỉnh Thái Bình Điện thoại: 19008095