Viettel Post Sơn La

CHTT Viettel Bắc Yên SLA

Bưu cục: CHTT Bắc Yên SLA Địa chỉ: 319 tiểu khu 4 thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La Điện thoại: 19008095

HUB Viettel Post Mộc Châu – Sơn La

Bưu cục: HUB Mộc Châu – Sơn La Địa chỉ: SỐ 121, TK32, TT NÔNG TRƯỜNG, MỘC CHÂU, SƠN LA, THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG Phụ trách: Đặng Văn Trung …

CHTT Viettel Sốp Cộp SLA

Bưu cục: CHTT Sốp Cộp SLA Địa chỉ: Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel Thuận Châu SLA

Bưu cục: CHTT Thuận Châu SLA Địa chỉ: Tiểu khu 14 thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La Điện thoại: 19008095

HUB Viettel Post Thuận Châu – Sơn La

Bưu cục: HUB Thuận Châu – Sơn La Địa chỉ: Bản Nà Lĩnh, Chiềng Ly, THUẬN CHÂU, SƠN LA, THỊ TRẤN THUẬN CHÂU Phụ trách: Lường Thị Bua Điện …

HUB Viettel Post Mường La – Sơn La

Bưu cục: HUB Mường La – Sơn La Địa chỉ: TIỂU KHU 5 THỊ TRẤN MƯỜNG LA, THỊ TRẤN ÍT ONG Phụ trách: Cà Văn Mạnh Điện thoại: 0348302452

CHTT Viettel Mường La SLA

Bưu cục: CHTT Mường La SLA Địa chỉ: Tiểu khu 2 thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel Vân Hồ

Bưu cục: CHTT Vân Hồ Địa chỉ: Vân Hồ Vân Hồ Sơn La, X.Vân Hồ, H.Vân Hồ, T.Sơn La Điện thoại: 19008095