Viettel Post Quảng Ninh

CHTT Viettel Cô Tô

Bưu cục: CHTT Cô Tô Địa chỉ: Khu 3 Thị trần Cô Tô – Cô Tô – Quảng Ninh Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel Vân Đồn QNH

Bưu cục: CHTT Vân Đồn QNH Địa chỉ: Khu 2 TT Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel Đông Triều QNH

Bưu cục: CHTT Đông Triều QNH Địa chỉ: 228B khu 4 Nguyễn Bình, Thị trấn Đông Triều, Đông Triều,Quảng Ninh Điện thoại: 19008095

Bưu cục Viettel Post Mạo Khê

Bưu cục: Bưu cục Mạo Khê Địa chỉ: 105 hoàng hoa thám phường mạo khê Phụ trách: Nguyễn Văn Cường Điện thoại: 0818722888

CHBC Móng Cái – QNH

Bưu cục: CHBC Móng Cái – QNH Địa chỉ: 19 triều dương, P.Trần Phú, TP.Móng Cái, T.Quảng Ninh Điện thoại: 19008095