Viettel Post Quảng Ngãi

CHTT Viettel Sơn Tịnh QNI

Bưu cục: CHTT Sơn Tịnh QNI Địa chỉ: Xóm 1 Thôn Minh Mỹ, Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi Điện thoại: 19008095

Bưu cục Viettel Post Lý Sơn

Bưu cục: Bưu cục Lý Sơn Địa chỉ: THÔN ĐÔNG AN VĨNH LÝ SƠN QUẢNG NGÃI., XÃ AN VĨNH Phụ trách: Phan Gia Sơn Điện thoại: 0982960260

CHTT Viettel Sơn Tây QNI

Bưu cục: CHTT Sơn Tây QNI Địa chỉ: Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel Ba Tơ QNI

Bưu cục: CHTT Ba Tơ QNI Địa chỉ: Số 248 Phạm Văn Đồng – Thị trấn Ba Tơ- Huyện Ba Tơ- Tỉnh Quảng Ngãi Điện thoại: 19008095

Bưu cục Viettel Post Ba Tơ

Bưu cục: Bưu cục Ba Tơ Địa chỉ: 248 PHẠM VĂN ĐỒNG, THỊ TRẤN BA TƠ Phụ trách: Huỳnh Thị Kim Thùy Điện thoại: 0967668368

CHTT Viettel Tây Trà QNI

Bưu cục: CHTT Tây Trà QNI Địa chỉ: xã Trà Phong, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi Điện thoại: 19008095