Viettel Post Quảng Bình

CHTT Viettel Quảng Trạch QBH

Bưu cục: CHTT Quảng Trạch QBH Địa chỉ: Thôn Di Lộc Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel Đồng Lê QBH

Bưu cục: CHTT Đồng Lê QBH Địa chỉ: TK2-TT Đồng Lê- Tuyên Hóa- Quảng Bình Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel Quy Đạt QBH

Bưu cục: CHTT Quy Đạt QBH Địa chỉ: Tiểu Khu 1 Thị Trấn Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel Hoàn Lão QBH

Bưu cục: CHTT Hoàn Lão QBH Địa chỉ: TK2-TT Hoàn Lão- Bố Trạch-Quảng Bình Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel Kiến Giang QBH

Bưu cục: CHTT Kiến Giang QBH Địa chỉ: TDP 7-TT Kiến Giang- Lệ Thủy- Quảng Bình Điện thoại: 19008095

HUB Viettel Post Lệ Thủy – Quảng Bình

Bưu cục: HUB Lệ Thủy – Quảng Bình Địa chỉ: ĐÔNG THÀNH LIÊN THỦY LỆ THỦY QUẢNG BÌNH, XÃ LIÊN THỦY Phụ trách: Nguyễn Đại Nghĩa Điện thoại: 0979654451