Viettel Post Phú Thọ

CHTT Viettel Phù Ninh PTO

Bưu cục: CHTT Phù Ninh PTO Địa chỉ: Số 10 Khu Núi Miếu- TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ Điện thoại: 19008095

HUB Viettel Post Phù Ninh – Phú Thọ

Bưu cục: HUB Phù Ninh – Phú Thọ Địa chỉ: Bưu cục số trạm thản, X.Trạm Thản, H.Phù Ninh, T.Phú Thọ Phụ trách: Phan Tất Đạt Điện thoại: 0354981111

CHTT Viettel Hạ Hòa PTO

Bưu cục: CHTT Hạ Hòa PTO Địa chỉ: Khu 8 TT Hạ Hòa H.Hạ Hòa Phú Thọ Điện thoại: 19008095

HUB Viettel Post Hạ Hòa – Phú Thọ

Bưu cục: HUB Hạ Hòa – Phú Thọ Địa chỉ: 342 LẠC LONG QUÂN.KHU 8 THỊ TRẤN HẠ HÒA, THỊ TRẤN HẠ HÒA Phụ trách: Trương Minh Lương Điện …

CHTT Viettel Yên Lập PTO

Bưu cục: CHTT Yên Lập PTO Địa chỉ: TT Yên Lập, H. Yên Lập, Phú Thọ Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel Thanh Thủy PTO

Bưu cục: CHTT Thanh Thủy PTO Địa chỉ: Khu 9 TT Thanh Thủy, H. Thanh Thủy, Phú Thọ Điện thoại: 19008095

HUB Viettel Post Lâm Thao – Phú Thọ

Bưu cục: HUB Lâm Thao – Phú Thọ Địa chỉ: KHU 9 THẠCH SƠN LÂM THAO PHÚ THỌ, XÃ THẠCH SƠN Phụ trách: Nguyễn Ngọc Anh Điện thoại: 0979262067

CHTT Viettel Lâm Thao PTO

Bưu cục: CHTT Lâm Thao PTO Địa chỉ: Khu 9 xã Thạch Sơn H. Lâm Thao, Phú Thọ Điện thoại: 19008095