Viettel Post Ninh Thuận

CHTT Viettel Bác Ái NTN

Bưu cục: CHTT Bác Ái NTN Địa chỉ: Thôn Tà Lú 1, Phước Đại, Bác Ái, Ninh Thuận Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel Ninh Hải NTN

Bưu cục: CHTT Ninh Hải NTN Địa chỉ: Khánh Sơn, Thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel Ninh Phước NTN

Bưu cục: CHTT Ninh Phước NTN Địa chỉ: Khu phố 4, Thị trấn Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel Thuận Nam NTN

Bưu cục: CHTT Thuận Nam NTN Địa chỉ: Thôn Quán Thẻ 1, Phước Minh, Thuận Nam, Ninh Thuận Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel Thuận Bắc NTN

Bưu cục: CHTT Thuận Bắc NTN Địa chỉ: Thôn Ấn Đạt, Lợi Hải, Thuận Bắc, Ninh Thuận Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel Phan Rang

Bưu cục: CHTT Phan Rang Địa chỉ: Số 369 đường 21/8, Phước Mỹ, Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel Ninh Thuận NTN

Bưu cục: CHTT Ninh Thuận NTN Địa chỉ: 24 Trần Phú, P.Phủ Hà, Tp.Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận Điện thoại: 19008095