Viettel Post Nghệ An

Bưu cục Viettel Post số Kim Liên

Bưu cục: Bưu cục số Kim Liên Địa chỉ: Kim Liên-Nam Đàn-Nghệ An, X.Nam Trung, H.Nam Đàn, T.Nghệ An Phụ trách: Lê Hữu An Điện thoại: 0981165222

Bưu cục Viettel Post số Nam Thanh

Bưu cục: Bưu cục số Nam Thanh Địa chỉ: Nam Thanh-Nam Đàn-Nghệ An, X.Nam Thanh, H.Nam Đàn, T.Nghệ An Phụ trách: Đậu Thị Mến Điện thoại: 0375613228

CHTT Viettel TX Thái Hòa NAN

Bưu cục: CHTT TX Thái Hòa NAN Địa chỉ: Khối 250 P. Quang Tiến Thị Xã Thái Hoà Nghệ An Điện thoại: 19008095

HUB Viettel Post Nghĩa Đàn – Nghệ An

Bưu cục: HUB Nghĩa Đàn – Nghệ An Địa chỉ: Khối Trung Cấp Phường Long Sơn Thị Xã Thái Hoà Tỉnh Nghệ An Phụ trách: Lê Thanh Quyền Điện …

CHTT Viettel Nghĩa Bình NAN

Bưu cục: CHTT Nghĩa Bình NAN Địa chỉ: Khối Tân Cưòng – TT Nghĩa Đàn – Nghĩa Đàn – Nghệ An Điện thoại: 19008095