Viettel Post Lai Châu

CHTT Viettel Phong Thổ LCU

Bưu cục: CHTT Phong Thổ LCU Địa chỉ: Ngã 3 Paso, Thị trần Phong Thổ-Huyện Phong Thổ-T Lai Châu Điện thoại: 19008095

HUB Viettel Post Nậm Nhùn – Lai Châu

Bưu cục: HUB Nậm Nhùn – Lai Châu Địa chỉ: THỊ TRẤN NẬM NHÙN – HUYỆN NẬM NHÙN – LAI CHÂU, THỊ TRẤN NẬM NHÙN Phụ trách: Hà Đức …

HUB Viettel Post Lai Châu – Lai Châu

Bưu cục: HUB Lai Châu – Lai Châu Địa chỉ: TỔ 12 PHƯỜNG TÂN PHONG, THÀNH PHỐ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂU, PHƯỜNG TÂN PHONG Phụ trách: Phạm Hùng …

CHTT Viettel Sìn Hồ LCU

Bưu cục: CHTT Sìn Hồ LCU Địa chỉ: Khu 2, Thị trần Sìn Hồ-Huyện Sìn Hồ-T Lai Châu Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel Tân Uyên LCU

Bưu cục: CHTT Tân Uyên LCU Địa chỉ: Khu 21, Thị trần Tân Uyên-Huyện Tân Uyên-T Lai Châu Điện thoại: 19008095