Viettel Post Kiên Giang

CHTT Viettel An Minh KGG

Bưu cục: CHTT An Minh KGG Địa chỉ: Khu vực 3 thị trấn thứ 11, An Minh, Kiên Giang Điện thoại: 19008095

HUB Viettel Post An Minh – Kiên Giang

Bưu cục: HUB An Minh – Kiên Giang Địa chỉ: KHU PHỐ 3, TT THỨ 11, TT.Thứ 11, H.An Minh, T.Kiên Giang Phụ trách: Trần Việt Triều Điện thoại: …

HUB Viettel Post Hà Tiên – Kiên Giang

Bưu cục: HUB Hà Tiên – Kiên Giang Địa chỉ: 61 phương thành, P.Bình San, TP.Hà Tiên, T.Kiên Giang Phụ trách: Phương Hồng Dũng Điện thoại: 0379804872

CHTT Viettel Hà Tiên KGG

Bưu cục: CHTT Hà Tiên KGG Địa chỉ: 31 Trần Hầu, Bình San, Ha Tiên, Kiên Giang Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel Giang Thành KGG

Bưu cục: CHTT Giang Thành KGG Địa chỉ: 39 ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Hòa, Giang Thành, Kiên Giang Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel Châu Thành KGG

Bưu cục: CHTT Châu Thành KGG Địa chỉ: 778 Khu phố Minh An, Minh Lương, Châu Thành Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel Kiên Lương KGG

Bưu cục: CHTT Kiên Lương KGG Địa chỉ: 205 QL80 khu phố Ngã Ba TT Kiên Lương Huyện Kiên Lương Kiên Giang Điện thoại: 19008095