Viettel Post Khánh Hòa

CHTT Viettel Ninh Hòa KHA

Bưu cục: CHTT Ninh Hòa KHA Địa chỉ: 461 Trần Quý Cáp, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel Khánh Vĩnh KHA

Bưu cục: CHTT Khánh Vĩnh KHA Địa chỉ: 39 Đường 2/8, TT Khánh Vĩnh Khánh Vĩnh, Khánh Hòa Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel Lộc Thọ KHA

Bưu cục: CHTT Lộc Thọ KHA Địa chỉ: 69 Quang Trung, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel Vĩnh Hòa KHA

Bưu cục: CHTT Vĩnh Hòa KHA Địa chỉ: 195 Đường 2/4, Vĩnh Hòa, Nha Trang Điện thoại: 19008095

Bưu cục Viettel Post Nha Trang

Bưu cục: Bưu cục Nha Trang Địa chỉ: 10 HỒNG BÀN- P. PHƯỚC TÂN- NHA TRANG, PHƯỜNG PHƯỚC HÒA Phụ trách: Trần Ngọc Khanh Điện thoại: 0327676767

HUB Viettel Post Nha Trang – Khánh Hòa

Bưu cục: HUB Nha Trang – Khánh Hòa Địa chỉ: 179 Đường 23/10 , P.Phương Sơn, TP.Nha Trang, T.Khánh Hòa Phụ trách: Hoàng Văn Tiến Điện thoại: 0989177436

CHTT Viettel Phương Sơn KHA

Bưu cục: CHTT Phương Sơn KHA Địa chỉ: 51 Đường 23/10, Phương Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa Điện thoại: 19008095

Bưu cục Viettel Post Đồng Đế

Bưu cục: Bưu cục Đồng Đế Địa chỉ: 68 DƯƠNG HIẾN QUYỀN, P.Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang, T.Khánh Hòa Phụ trách: Chu Văn Thế Điện thoại: 0965537113

CHTT Viettel Vĩnh Nguyên KHA

Bưu cục: CHTT Vĩnh Nguyên KHA Địa chỉ: Số 09 Đường Võ Thị Sáu, Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, Khánh Hòa Điện thoại: 19008095