Viettel Post Hà Nội

HUB Viettel Post Ba Vì – Hà Nội

Bưu cục: HUB Ba Vì – Hà Nội Địa chỉ: 341 PHỐ NẢ,, XÃ CHU MINH, X.Chu Minh, H.Ba Vì, TP.Hà Nội Phụ trách: Nguyễn Văn Trung Điện thoại: …

Bưu cục Viettel Post Tân Hội

Bưu cục: Bưu cục Tân Hội Địa chỉ: 132 PHAN XÍCH, TÂN HỘI, ĐAN PHƯỢNG, HÀ NỘI, XÃ TÂN HỘI Phụ trách: Lê Văn Trọng Điện thoại: 0378280408

CHTT Viettel Đan Phượng HNI

Bưu cục: CHTT Đan Phượng HNI Địa chỉ: Số 131 Tây Sơn, TT Phùng Đan Phượng Hà Nội Điện thoại: 19008095

HUB Viettel Post Đan Phượng – Hà Nội

Bưu cục: HUB Đan Phượng – Hà Nội Địa chỉ: ĐIỀU HÀNH PHÁT- LUYẾN 0962285004,BƯU PHẨM ĐI -THẮM 0963090283 Phụ trách: Nguyễn Tuấn Anh Điện thoại: 0988820856

Bưu cục Viettel Post Hoàng Liệt

Bưu cục: Bưu cục Hoàng Liệt Địa chỉ: SỐ 8 BIỆT THỰ 4 BÁN ĐẢO LINH ĐÀM, HOÀNG MAI, HÀ NỘI, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT Phụ trách: Nguyễn Văn Việt …

Bưu cục Viettel Post Mai Động

Bưu cục: Bưu cục Mai Động Địa chỉ: 18 TAM TRINH, PHƯỜNG MAI ĐỘNG Phụ trách: Nguyễn Văn Luyến Điện thoại: 0976790333

Bưu cục Viettel Post Định Công Hạ

Bưu cục: Bưu cục Định Công Hạ Địa chỉ: KIÔT 108 TOÀ CT36A ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG Phụ trách: Nguyễn Tuấn Anh Điện thoại: 0964142299