Viettel Post Đồng Nai

HUB Viettel Post Trảng Bom – Đồng Nai

Bưu cục: HUB Trảng Bom – Đồng Nai Địa chỉ: XÃ BÌNH MINH, HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI, XÃ BÌNH MINH Phụ trách: Phạm Phương Điện thoại: 0336930000

CHTT Viettel Trảng Bom DNI

Bưu cục: CHTT Trảng Bom DNI Địa chỉ: 294, Thôn Tây Lạc, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Điện thoại: 19008095

Bưu cục Viettel Post Gia Kiệm

Bưu cục: Bưu cục Gia Kiệm Địa chỉ: 75E/1 Bạch Lâm 1, Gia Tân 2 Phụ trách: Đặng Thanh Tuấn Điện thoại: 096987048

CHTT Viettel Gia Tân Thống Nhất DNI

Bưu cục: CHTT Gia Tân Thống Nhất DNI Địa chỉ: Số 112/4 Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel Bàu Hàm Thống Nhất DNI

Bưu cục: CHTT Bàu Hàm Thống Nhất DNI Địa chỉ: Số 372, ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel Định Quán DNI

Bưu cục: CHTT Định Quán DNI Địa chỉ: 193 ấp Hiệp Quyết TT Định Quán ,Đồng Nai Điện thoại: 19008095

CH Phú Túc – DNI

Bưu cục: CH Phú Túc – DNI Địa chỉ: 1/1 QL20, ĐỒN ĐIỀN 1, XÃ TÚC TRƯNG Phụ trách: Vũ Minh Châu Điện thoại: 0968607068