Viettel Post Điện Biên

CHTT Viettel Nọong Hẹt DBN

Bưu cục: CHTT Nọong Hẹt DBN Địa chỉ: Đội 24 Xã Nọong Hẹt Điện Biên Điện Biên Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel Mường ẳng DBN

Bưu cục: CHTT Mường ẳng DBN Địa chỉ: Khối 5 TT Mường Ảng, huyện Mường Ảng, Điện Biên Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel Mường Lay DBN

Bưu cục: CHTT Mường Lay DBN Địa chỉ: Trung tâm thương mại Tổ 12 Phường Na Lay, Thị Xã Mường Lay Mường Lay Điện thoại: 19008095