Viettel Post Cao Bằng

CHTT Viettel Thông Nông CBG

Bưu cục: CHTT Thông Nông CBG Địa chỉ: Thị Trấn Thông Nông, Thông Nông, Cao Bằng Điện thoại: 19008095

HUB Viettel Post Thông Nông – Cao Bằng

Bưu cục: HUB Thông Nông – Cao Bằng Địa chỉ: TỔ 2 THỊ TRẤN THÔNG NÔNG THÔNG HUYỆN HÀ QUẢNG CAO BẰNG, THỊ TRẤN THÔNG NÔNG Phụ trách: Hoàng …

CHTT Viettel Trà Lĩnh CBG

Bưu cục: CHTT Trà Lĩnh CBG Địa chỉ: Khu 1, TT Hùng Quốc Trà Lĩnh Cao Bằng Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel Quảng Uyên CBG

Bưu cục: CHTT Quảng Uyên CBG Địa chỉ: Phố Hòa Trung, TT. Quảng Uyên, Quảng Uyên, Cao Bằng Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel Thạch An CBG

Bưu cục: CHTT Thạch An CBG Địa chỉ: Khu I, TT Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel Nguyên Bình CBG

Bưu cục: CHTT Nguyên Bình CBG Địa chỉ: Tổ 2, TT Nguyên Bình, Nguyên Bình, Cao Bằng Điện thoại: 19008095

HUB Viettel Post Hạ Lang – Cao Bằng

Bưu cục: HUB Hạ Lang – Cao Bằng Địa chỉ: PHỐ HẠ LANG, TT THANH NHẬT, HẠ LANG, CAO BẰNG, THỊ TRẤN THANH NHẬT Phụ trách: Nông Thị Thuyền …