Viettel Post Bình Định

CHTT Viettel Phù Mỹ BDH

Bưu cục: CHTT Phù Mỹ BDH Địa chỉ: Số 203 Quang Trung, TT Phù Mỹ, Phù Mỹ, Bình Định Điện thoại: 19008095

HUB Viettel Post Tuy Phước – Bình Định

Bưu cục: HUB Tuy Phước – Bình Định Địa chỉ: 118 ĐÀO TẤN, THỊ TRẤN TUY PHƯỚC, THỊ TRẤN TUY PHƯỚC Phụ trách: Trương Quàng Hảo Điện thoại: 0974369138

CHTT Viettel Tuy Phước BDH

Bưu cục: CHTT Tuy Phước BDH Địa chỉ: Số 409 Nguyễn Huệ, TT Tuy Phước, Tuy Phước, Bình Định Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel Hoài Ân BDH

Bưu cục: CHTT Hoài Ân BDH Địa chỉ: Số 111 Quang Trung, TT Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân, Bình Định. Điện thoại: 19008095

HUB Viettel Post Vân Canh – Bình Định

Bưu cục: HUB Vân Canh – Bình Định Địa chỉ: KHU PHỐ HIỆP HỘI, TT.Vân Canh, H.Vân Canh, T.Bình Ðịnh Phụ trách: Nguyễn Văn Qúi Điện thoại: 0975235181

CHTT Viettel Vân Canh BDH

Bưu cục: CHTT Vân Canh BDH Địa chỉ: Thôn Hiệp Hội, TT Vân Canh, Vân Canh, Bình Định Điện thoại: 19008095

HUB Viettel Post An Nhơn – Bình Định

Bưu cục: HUB An Nhơn – Bình Định Địa chỉ: CUỐI ĐƯỜNG ĐS3 SAU LƯNG ĐIỆN MÁY THÀNH TỴ 1., THỊ TRẤN BÌNH ĐỊNH Phụ trách: Hoàng Hồ Thanh …

CHTT Viettel An Nhơn BDH

Bưu cục: CHTT An Nhơn BDH Địa chỉ: 271 Trần Phú, TX An Nhơn, Bình Định Điện thoại: 19008095