Viettel Post Bến Tre

CHTT Viettel Chợ Lách BTE

Bưu cục: CHTT Chợ Lách BTE Địa chỉ: Số 238/1A, Khu phố 1, Thị Trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel TT Mỏ Cày BTE

Bưu cục: CHTT TT Mỏ Cày BTE Địa chỉ: Số 82 Quốc Lộ 60, Khu phố 4, Thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, Việt …

CHTT Viettel Thạnh Phú BTE

Bưu cục: CHTT Thạnh Phú BTE Địa chỉ: Số 172/4 ấp 10, Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel Châu Thành BTE

Bưu cục: CHTT Châu Thành BTE Địa chỉ: Số 76, Khu phố 2, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre Điện thoại: 19008095

HUB Viettel Post Châu Thành – Bến Tre

Bưu cục: HUB Châu Thành – Bến Tre Địa chỉ: ẤP 1, XÃ HỮU ĐỊNH, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH BẾN TRE, XÃ HỮU ĐỊNH Phụ trách: Nguyễn Thị Thúy …

Bưu cục Viettel Post Giao Long

Bưu cục: Bưu cục Giao Long Địa chỉ: 226/3 ẤP 3, XÃ QUỚI SƠN, HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH BẾN TRE, XÃ QUỚI SƠN Phụ trách: Võ Triều Sơn Điện …

CHTT Viettel Tiên Thuỷ BTE

Bưu cục: CHTT Tiên Thuỷ BTE Địa chỉ: Số 725, ấp Chánh, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre Điện thoại: 19008095