Viettel Post Bắc Cạn

CHTT Viettel Bạch Thông BKN

Bưu cục: CHTT Bạch Thông BKN Địa chỉ: Phố Ngã Ba,TT Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel Minh Khai BKN

Bưu cục: CHTT Minh Khai BKN Địa chỉ: CHTT số 46, tổ 10, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn Điện thoại: 19008095

Bưu cục Viettel Post Bắc Cạn

Bưu cục: Bưu cục Bắc Cạn Địa chỉ: TỔ 5 PHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN BẮC KAN, PHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN Phụ trách: Hoàng Tùng Lâm Điện thoại: 0978569268

CHTT Viettel Na Rì BKN

Bưu cục: CHTT Na Rì BKN Địa chỉ: Phố Mới, TT Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Điện thoại: 19008095

HUB Viettel Post Na Rì – Bắc Kạn

Bưu cục: HUB Na Rì – Bắc Kạn Địa chỉ: HÁT DENG, TT YẾN LẠC, HUYỆN NA RÌ, TỈNH BẮC KẠN, TT YẾN LẠC Phụ trách: Nguyễn Trường Giang …

CHTT Viettel Ngân Sơn BKN

Bưu cục: CHTT Ngân Sơn BKN Địa chỉ: Tiểu khu 1, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel Chợ Đồn BKN

Bưu cục: CHTT Chợ Đồn BKN Địa chỉ: Tổ 6, TT Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Điện thoại: 19008095

CHTT Viettel Chợ Mới BKN

Bưu cục: CHTT Chợ Mới BKN Địa chỉ: Tổ 5 TT Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Điện thoại: 19008095