Tổng hợp danh sách bưu điện, bưu cục tại Đất Đỏ

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Đất Đỏ thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bao gồm: Bưu điện Đất Đỏ, Bưu điện Phước Hải, Bưu điện văn hóa xã Long Tân, Bưu điện văn hóa xã Phước Hội, Bưu điện văn hóa xã Láng Dài, Bưu điện văn hóa xã Lộc An, Đại lý bưu điện Phước Long Thọ, Đại lý bưu điện Xã Long Mỹ, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đất Đỏ, Hòm thư Công cộng UBND xã Phước Long Thọ, Hòm thư Công cộng UBND xã Long Mỹ, Bưu cục văn phòng VP BĐH Đất Đỏ

Bưu điện Đất Đỏ

 • Mã bưu điện: 794600
 • Bưu cục: Bưu điện Đất Đỏ
 • Địa chỉ: Khu phố Thanh Long, Thị trấn Đất Đỏ, Huyện Đất Đỏ
 • Điện thoại: 02543.866555

Bưu điện Phước Hải

 • Mã bưu điện: 794650
 • Bưu cục: Bưu điện Phước Hải
 • Địa chỉ: Khu phố Hải Trung, Thị trấn Phước Hải, Huyện Đất Đỏ
 • Điện thoại: 02543.886001

Bưu điện văn hóa xã Long Tân

 • Mã bưu điện: 794690
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Tân
 • Địa chỉ: Ấp Tân Hòa, Xã Long Tân, Huyện Đất Đỏ
 • Điện thoại: 02543.695141

Bưu điện văn hóa xã Phước Hội

 • Mã bưu điện: 794634
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Hội
 • Địa chỉ: Ấp Hội Mỹ, Xã Phước Hội, Huyện Đất Đỏ
 • Điện thoại: 02543.681444

Bưu điện văn hóa xã Láng Dài

 • Mã bưu điện: 794684
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Láng Dài
 • Địa chỉ: Ấp Thanh An, Xã Láng Dài, Huyện Đất Đỏ
 • Điện thoại: 02543.865004

Bưu điện văn hóa xã Lộc An

 • Mã bưu điện: 794670
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lộc An
 • Địa chỉ: Ấp An Hòa, Xã Lộc An, Huyện Đất Đỏ
 • Điện thoại: 02543.685000

Đại lý bưu điện Phước Long Thọ

 • Mã bưu điện: 794617
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Phước Long Thọ
 • Địa chỉ: Ấp Phước Trung, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ
 • Điện thoại: 02543865058

Đại lý bưu điện Xã Long Mỹ

 • Mã bưu điện: 794644
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Xã Long Mỹ
 • Địa chỉ: Ấp Mỹ An, Xã Long Mỹ, Huyện Đất Đỏ
 • Điện thoại:

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đất Đỏ

 • Mã bưu điện: 794620
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đất Đỏ
 • Địa chỉ: Khu phố Thanh Long, Thị trấn Đất Đỏ, Huyện Đất Đỏ
 • Điện thoại: 02543.688544

Hòm thư Công cộng UBND xã Phước Long Thọ

 • Mã bưu điện: 794616
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng UBND xã Phước Long Thọ
 • Địa chỉ: Ấp Tường Thành, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng UBND xã Long Mỹ

 • Mã bưu điện: 794643
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng UBND xã Long Mỹ
 • Địa chỉ: Ấp Mỹ Hòa, Xã Long Mỹ, Huyện Đất Đỏ
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐH Đất Đỏ

 • Mã bưu điện: 794618
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Đất Đỏ
 • Địa chỉ: Khu phố Thanh Tân, Thị trấn Đất Đỏ, Huyện Đất Đỏ
 • Điện thoại: