Tag: Viettel Post Chợ Đồn

CHTT Viettel Chợ Đồn BKN

Bưu cục: CHTT Chợ Đồn BKN Địa chỉ: Tổ 6, TT Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Điện thoại: 19008095