Tag: Viettel Post Chi Lăng

CHTT Viettel Chi Lăng LSN

Bưu cục: CHTT Chi Lăng LSN Địa chỉ: 25 Khu Hòa Bình TT Đồng Mỏ Chi Lăng Lạng Sơn Điện thoại: 19008095

CHDT Chi Lăng II

Bưu cục: CHDT Chi Lăng II Địa chỉ: Đường QL 1A Thôn Minh Hoà Chi Lăng Chi Lăng Lạng Sơn Điện thoại: 19008095