Tag: Viettel Post Bàu Bàng

CHTT Viettel Bàu Bàng- Bình Dương

Bưu cục: CHTT Bàu Bàng- Bình Dương Địa chỉ: A6-45 Đường NC-PTM KCN Bàu Bàng, Huyện Bàu Bàng tỉnh Bình Dương ( cách cổng chào KCN 500m về bên …