Tag: Viettel Post Ba Bể

CHTT Viettel Ba Bể BKN

Bưu cục: CHTT Ba Bể BKN Địa chỉ: Tiểu khu 7, TT Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 19008095

HUB Viettel Post Ba Bể – Bắc Kạn

Bưu cục: HUB Ba Bể – Bắc Kạn Địa chỉ: TK4,TT CHỢ RÃ,BA BỂ,BẮC KẠN, THỊ TRẤN BA BỂ (CHỢ RÃ) Phụ trách: Nhâm Hạ Đình Điện thoại: 0971256562