Tag: Viettel Post An Nhơn

HUB Viettel Post An Nhơn – Bình Định

Bưu cục: HUB An Nhơn – Bình Định Địa chỉ: CUỐI ĐƯỜNG ĐS3 SAU LƯNG ĐIỆN MÁY THÀNH TỴ 1., THỊ TRẤN BÌNH ĐỊNH Phụ trách: Hoàng Hồ Thanh …

CHTT Viettel An Nhơn BDH

Bưu cục: CHTT An Nhơn BDH Địa chỉ: 271 Trần Phú, TX An Nhơn, Bình Định Điện thoại: 19008095