Tag: Viettel Post 1

Bưu cục Viettel Post Cô Giang

Bưu cục: Bưu cục Cô Giang Địa chỉ: 214/B5 NGUYỄN TRÃI, PHƯỜNG NGUYỄN CƯ TRINH Phụ trách: Trần Nguyễn Nhân Điện thoại: 0962937810

Bưu cục Viettel Post Tân Định

Bưu cục: Bưu cục Tân Định Địa chỉ: 9/8 LÝ VĂN PHỨC, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH QUẬN 1, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH Phụ trách: Trinh Ba Manh Điện thoại: 0976170786

Bưu cục Viettel Post Bến Nghé

Bưu cục: Bưu cục Bến Nghé Địa chỉ: 2 BIS NGUYỄN THỊ MINH KHAI,P.DAKAO,QUẬN 1, PHƯỜNG ĐAKAO Phụ trách: Trịnh Thế Thức Điện thoại: 0365717968

Bưu cục Viettel Post Quận 1

Bưu cục: Bưu cục Quận 1 Địa chỉ: 104/5 MAI THỊ LỰU, PHƯỜNG ĐAKAO Phụ trách: Mai Công Thành Điện thoại: 0988246543

Bưu cục Viettel Post Bến Thành

Bưu cục: Bưu cục Bến Thành Địa chỉ: 141 LÊ THỊ HỒNG GẤM, PHƯỜNG CẦU ÔNG LÃNH Phụ trách: Hoàng Hữu Phước Điện thoại: 0987825522