Bưu điện HCC An Giang

Mã bưu điện: 881115 Bưu cục: Bưu điện HCC An Giang Địa chỉ: Sô´05, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên Điện thoại: 02963535323

Bưu điện Mỹ Thạnh

Mã bưu điện: 881377 Bưu cục: Bưu điện Mỹ Thạnh Địa chỉ: Sô´QL 91, Khóm Đông Thạnh A, Phường Mỹ Thạnh , Thành phố Long Xuyên Điện thoại: 02963854529

Bưu điện Vàm Cống

Mã bưu điện: 881360 Bưu cục: Bưu điện Vàm Cống Địa chỉ: Sô´20/12, Khóm Đông Thạnh, Phường Mỹ Thạnh , Thành phố Long Xuyên Điện thoại: 02963831108

Bưu điện Bình Khánh

Mã bưu điện: 881532 Bưu cục: Bưu điện Bình Khánh Địa chỉ: Sô´90, Đường Hàm Nghi, Phường Bình Khánh , Thành phố Long Xuyên Điện thoại: 02963855977

Bưu điện Mỹ Quý

Mã bưu điện: 881540 Bưu cục: Bưu điện Mỹ Quý Địa chỉ: Sô´04, Đường Phạm Cự Lượng, Phường Mỹ Quý , Thành phố Long Xuyên Điện thoại: 02963959400

Bưu điện Bắc An Hòa

Mã bưu điện: 881010 Bưu cục: Bưu điện Bắc An Hòa Địa chỉ: Sô´14, Đường Lý Thái Tổ, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên Điện thoại: 02963847580

Bưu điện Mỹ Long

Mã bưu điện: 881000 Bưu cục: Bưu điện Mỹ Long Địa chỉ: Sô´11-13, Đường Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên Điện thoại: 02963846986

Bưu điện Long Xuyên

Mã bưu điện: 880000 Bưu cục: Bưu điện Long Xuyên Địa chỉ: Sô´1169, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên Điện thoại: 02963955955