Mã bưu điện, zipcode Phường Tân Thuận Đông

Tra cứu mã bưu điện Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh mới nhất. Mã bưu chính, postal code, zip code Phường Tân Thuận Đông
Tên địa phương : Phường Tân Thuận Đông
Mã bưu chính : 72909
Quận/ Huyện : Hồ Chí Minh
Tỉnh/ Thành : Quận 7

Cách tra cứu mã bưu điện Phường Tân Thuận Đông

Hướng dẫn cách tìm tra cứu mã bưu điện Phường Tân Thuận Đông để ghi vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác nhận điểm đến cuối cùng của bưu phẩm, thư tín mà bạn gửi đi. Sau đây mình xin hướng dẫn cho bạn cách tra cứu mã bưu điện chính xác, nhanh chóng.

Bạn có thể tìm kiếm mã bưu điện theo tên địa điểm (địa danh) hay theo mã bưu chính theo 2 trường hợp bên dưới:

– Trường hợp 1: Bạn sẽ nhập tên địa danh mà bạn cần tìm mã bưu điện để gửi bưu phẩm, thư tín đến.

Hướng dẫn: Tại ô "Tìm kiếm mã bưu điện", bạn chỉ nhập Phường Tân Thuận Đông không cần nhập từ mã bưu điện, thì kết quả tra được Mã bưu điện Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh là 72909.

– Trường hợp 2: Bạn sẽ nhập mã bưu điện mà bạn có để xác định đối tượng được gán mã.

Hướng dẫn: Tại ô "Tìm kiếm mã bưu chính", bạn nhập 72909 thì kết quả tra bao gồm tên địa danh và mã bưu chính của Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Hướng dẫn cách ghi Mã bưu chính

Mẫu 1: Bưu gửi không có ô dành riêng cho Mã bưu chính

Hướng dẫn cách ghi Mã bưu điện trên phong bì thư, bưu gửi, ấn phẩm và tài liệu liên quan

1. Địa chỉ người sử dụng dịch vụ bưu chính (người gửi và người nhận) phải được thể hiện rõ ràng trên bưu gửi (phong bì thư, kiện, gói hàng hóa) hoặc trên các ấn phẩm, tài liệu liên quan.

2. Mã bưu điện là một thành tố không thể thiếu trong địa chỉ người sử dụng dịch vụ bưu chính (người gửi và người nhận), được ghi tiếp theo sau tên tỉnh/ thành phố và được phân cách với tên tỉnh/thành phố ít nhất 01 ký tự trống.

3. Mã bưu điện phải được in hoặc viết tay chính xác, rõ ràng, dễ đọc.

4. Đối với bưu gửi có ô dành riêng cho Mã bưu điện ở phần ghi địa chỉ người gửi, người nhận thì ghi rõ Mã bưu điện, trong đó mỗi ô chỉ ghi một chữ số và các chữ số phải được ghi chính xác, rõ ràng, dễ đọc, không gạch xóa.

Cách ghi Mã bưu điện

Mẫu 2: Bưu gửi có ô dành riêng cho Mã bưu chính

Mã bưu chính Phường Tân Thuận Đông, Mã thư tín Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh, Mã zip Postal code Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh