Mã bưu điện, zipcode Cần Thơ

Danh sách mã bưu điện tỉnh Cần Thơ, mã bưu chính, postal code, mã zip code 5 số cập nhật 2024 cho tất cả các quận, huyện, phường, xã, thị trấn của Cần Thơ

Cần Thơ là vùng thuộc Miền Nam với mã bưu điện được chính phủ cấp là 94000. Đây là mã chung dành riêng cho Cần Thơ nhưng để tránh tình trạng khi gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm, qua đường bưu điện Cần Thơ không bị thất lạc thì nên sử dụng mã cụ thể được chính phủ cung cấp. Trong đó:

  • 2 ký tự đầu : Đây là phần xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (VD: 94 là mã xác định của Cần Thơ)
  • 3 hoặc 4 ký tự đầu tiên : Đây là phần xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính (VD: 940 hoặc 9400 là mã xác định quận, huyện và đơn vị thuộc Cần Thơ)
  • 5 ký tự : Đây là phần xác định đối tượng gán mã bưu chính quốc gia
Tỉnh / Thành phốZipcode
Mã bưu điện Cần Thơ94000
Quận / HuyệnZipcode
Huyện Cờ Đỏ 94600
Huyện Phong Điền 94800
Huyện Thới Lai 94700
Huyện Vĩnh Thạnh 94500
Quận Bình Thuỷ 94200
Quận Cái Răng 94900
Quận Ninh Kiều 94100
Quận Ô Môn 94300
Quận Thốt Nốt 94400

Cách tra cứu mã bưu điện Cần Thơ

Hướng dẫn cách tìm tra cứu mã bưu điện Cần Thơ để ghi vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác nhận điểm đến cuối cùng của bưu phẩm, thư tín mà bạn gửi đi. Sau đây mình xin hướng dẫn cho bạn cách tra cứu mã bưu điện chính xác, nhanh chóng.

Bạn có thể tìm kiếm mã bưu điện theo tên địa điểm (địa danh) hay theo mã bưu chính theo 2 trường hợp bên dưới:

– Trường hợp 1: Bạn sẽ nhập tên địa danh mà bạn cần tìm mã bưu điện để gửi bưu phẩm, thư tín đến.

Hướng dẫn: Tại ô "Tìm kiếm mã bưu điện", bạn chỉ nhập Cần Thơ không cần nhập từ mã bưu điện, thì kết quả tra được Mã bưu điện Cần Thơ là 94000.

– Trường hợp 2: Bạn sẽ nhập mã bưu điện mà bạn có để xác định đối tượng được gán mã.

Hướng dẫn: Tại ô "Tìm kiếm mã bưu chính", bạn nhập 94000 thì kết quả tra bao gồm tên địa danh và mã bưu chính của Cần Thơ

Hướng dẫn cách ghi Mã bưu chính

Mẫu 1: Bưu gửi không có ô dành riêng cho Mã bưu chính

Hướng dẫn cách ghi Mã bưu điện trên phong bì thư, bưu gửi, ấn phẩm và tài liệu liên quan

1. Địa chỉ người sử dụng dịch vụ bưu chính (người gửi và người nhận) phải được thể hiện rõ ràng trên bưu gửi (phong bì thư, kiện, gói hàng hóa) hoặc trên các ấn phẩm, tài liệu liên quan.

2. Mã bưu điện là một thành tố không thể thiếu trong địa chỉ người sử dụng dịch vụ bưu chính (người gửi và người nhận), được ghi tiếp theo sau tên tỉnh/ thành phố và được phân cách với tên tỉnh/thành phố ít nhất 01 ký tự trống.

3. Mã bưu điện phải được in hoặc viết tay chính xác, rõ ràng, dễ đọc.

4. Đối với bưu gửi có ô dành riêng cho Mã bưu điện ở phần ghi địa chỉ người gửi, người nhận thì ghi rõ Mã bưu điện, trong đó mỗi ô chỉ ghi một chữ số và các chữ số phải được ghi chính xác, rõ ràng, dễ đọc, không gạch xóa.

Cách ghi Mã bưu điện

Mẫu 2: Bưu gửi có ô dành riêng cho Mã bưu chính

Mã bưu chính Cần Thơ, Mã thư tín Cần Thơ, Mã zip Postal code Cần Thơ