Hòm thư Công cộng Xã Hưng Định

  • Mã bưu điện: 824390
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Hưng Định
  • Địa chỉ: Ấp Hưng Thọ, Xã Hưng Định, Thị xã Thuận An
  • Điện thoại: