Đại lý bưu điện xã Diễn Bích

  • Mã bưu điện: 463918
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện xã Diễn Bích
  • Địa chỉ: Xóm Hải Trung, Xã Diễn Bích, Huyện Diễn Châu
  • Điện thoại: