Đại lý bưu điện Thống Nhất

  • Mã bưu điện: 825071
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Thống Nhất
  • Địa chỉ: Sô´7/35, Đường ĐT743 KP Thống Nhất 2, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An
  • Điện thoại: 0903609709