Đại lý bưu điện Tân Thạnh

  • Mã bưu điện: 863411
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Tân Thạnh
  • Địa chỉ: Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Lý Tây, Huyện Châu Thành
  • Điện thoại: 933305