Đại lý bưu điện Tân Lập 4

  • Mã bưu điện: 824694
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Tân Lập 4
  • Địa chỉ: Sô´1/49, Khu phố Tân Lập, Phường Đông Hoà, Thị xã Dĩ An
  • Điện thoại: 02743749648