Đại lý bưu điện Sóng Thần 2

  • Mã bưu điện: 824609
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Sóng Thần 2
  • Địa chỉ: Sô´4A/19, Khu phố Thống Nhất, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An
  • Điện thoại: 02743742421