Đại lý bưu điện Bình Hòa 2

  • Mã bưu điện: 824115
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Bình Hòa 2
  • Địa chỉ: Sô´27P/6, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hoà, Thị xã Thuận An
  • Điện thoại: 0979.503178