Sóc Trăng

Bưu điện văn hóa xã Viên Bình

Mã bưu điện: 954661 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Viên Bình Địa chỉ: Ấp Đào Viên, Xã Viên Bình, Huyện Trần Đề Điện thoại:

Đại lý bưu điện Kinh Ba

Mã bưu điện: 954612 Bưu cục: Đại lý bưu điện Kinh Ba Địa chỉ: Đường ấP Cảng, Thị Trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Liêu Tú

Mã bưu điện: 951860 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liêu Tú Địa chỉ: Ấp Đại Nôn, Xã Liêu Tú, Huyện Trần Đề Điện thoại: 02993849777

Bưu điện văn hóa xã Viên An

Mã bưu điện: 953371 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Viên An Địa chỉ: Ấp Tiếp Nhật, Xã Viên An, Huyện Trần Đề Điện thoại: 02993885577

Bưu điện văn hóa xã Thạnh Thới An

Mã bưu điện: 953340 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạnh Thới An Địa chỉ: Ấp Đầy Hương 3, Xã Thạnh Thới An, Huyện Trần Đề Điện thoại: …